Архівний відділ

Славутицької міської ради

Київської області

a

Штати

У штаті відділу 2 особи - начальник та головний спеціаліст.photo
МАЦУК Марина Миколаївна

-

Начальник архівного відділу Славутицької міської ради, призначена на посаду з 19.08.2013р. розпорядженням виконавчого комітету міської ради від 13.08.2013 № 83ос

Закінчила в 2013 році Чернігівський державний інститут економіки і управління,факультет менеджменту за спеціальністю якість, стандартизація та сертифікація.

Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, затверджує функціональні обов'язки працівників відділу, видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання, розпоряджається коштами відділу в межах затвердженого на його утримання кошторису, забезпечує приймання, облік, зберігання і охорону документів Національного архівного фонду.photo
ЖУРИЛКО Тетяна Віталіївна

-

Головний спеціаліст по роботі з документами з особового складу архівного відділу, призначена на посаду з 09.09.2013р. розпорядженням виконавчого комітету міської ради від 06.09.2013р. № 88-ос.

Закінчила в 2002 році Інститут муніципального менеджменту та бізнесу за спеціальністю економіка підприємства і здобула кваліфікацію економіста.

Забезпечує виконання запитів соціально-правового характеру по заявам громадян і запитів установ, організацій і підприємств, забезпечує ведення діловодства в межах своїх обов’язків, бере участь у складанні картотеки документів, проводить роботу по перевірянню наявності і стану документів, видає документи користувачам, проводить роботу по описуванню документів, удосконаленню та переробці описів, каталогізації.